За да го започнат новиот ден со полна батерија многу луѓе го оставаат телефонот на полнење преку целата ноќ. На интернет можеме да прочитаме многу митови и контрадикторни совети на корисниците и стучњаците врзани за тетноста на полнењето на батериите преку целата ноќ.

Сепак, повеќето од нив се согласуваат дека полнењето на телефоните навечер не би требало премногу да му наштети на капациттот на бњатеријата, зашто кога еднаш ќе достигне 100 отсто, полнењето завршува иако телефонот е и понатаму прикулен на полнач. Мо, до проблем може да дојде ако се покачи температурата која може да го намали капацитетот на батеријата и со тоа да го скуси кциклусот на батеријата.

Затоа, се советува ако го сотавите телефонот на полнење преку ноќта, извадете ја заштитната маска, зашто во некои случаи може да дојде до прегрејување на батеријата.

Литиумските батерии е најдобро да бидат наполнети од 50 до 80 отсто, а најдобро е батеријата да се полни неколку пати во денот по малку наместо еднаш целосно.

Од друга страна сѐ додека е полначот вклуен во струја, тој троши енергија, па иако заштедата не е голема, од некаде мора да се поче да се штеди струја.