Влажното делче од окото, со латински израз semilunaris е всушност остатокот од внатрешниот очен капак, кој го имаат птиците и влекачите, кој луѓето го изгубиле во текот на еволуцијата.

Да спомнеме чисто да знаете дека сетилото за вид ни помага да разликуваме бои и да ја перцепираме длабочината.

Човечкото око има видно поле со 200 степени и може да разликува 10 милиони нијанси на бои.