Телефоните се даваат на бебиња, жените ги носат блиску од градите, а мажите често во задниот џеб од панталоните.

Ако се уште се мислите за тоа дали мобилните телефони можат да бидат опасни по здравјето, докторката Девер Дејвис, ве предупредува на ризикот од носење на мобилен телефон блиску до кожата на телото.

Таа покажала снимка од мамографија на 39 годишна Кинескиња која живее во Америка, која имала неколку формирани тумори баш на места каде го носела телефонот. ( Телефонот го носела на гуша, и тој и допирал постојано на десната града. Го носела по четири часа на ден, и тоа 7 годиини).

Многу истражувачи од познати Универзитети во светот, заклучиле дека се намалува квалитетот на спермата кај мажите, кои носеле телефон во џеб, блиску од гениталиите. Иако истражувачите не пронашле поврзаност помеѓу зрачењето на телефонот и намалување на плодноста, докажале само дека постојат помал број на сперматозоиди.

Доволно е мобилниот телефон да го носиме во чанта или во јакна.