6 C
Skopje
сабота, јули 13, 2024
More

  ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

  „Службен весник“ ја објави промената на Уставот

  В сабота на 12 јануари, ден по изгласувањето на одлуката за прогласување на амандманите 33, 34, 35 и 36 на Уставот на Република Македонија, шестиот број на „Службен весник“ за годинава ја објави промената на Уставот. Одлуката ја потпишал претседателот на Собранието, Талат Џафери.

  Во Уставот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“, а зборот „Македонија“ се заменува со зборовите „Северна Македонија“, освен во членот 36 од Уставот.

  Во Преамбулата на Уставот се бришат зборовите: „кaко и граѓаните кои живеат во нејзините граници кои се“, „одлуките на АСНОМ“ се заменуваат со зборовите: „правните одлуки кои се наведени во Прогласот од Првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ“, по зборот „година“ се додаваат зборовите: „на кои се изрази волјата за создавање на самостојна суверена држава и Охридскиот рамковен договор“, а се бришат зборовите: „одлучија да“.

  Со амандманот 34 се потврдува дека Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. Со амандманот 35, Републиката ги штити, гарантира и негува особеностите, историското и културното наследство на македонскиот народ и правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство.

  Во амандманот 36 пишува дека Републиката се грижи за дијаспората на македонскиот народ и за дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите и ги негува и унапредува врските со татковината.

  Објавена е и одлуката за прогласување на Уставниот закон за спроведување на амандманите.

  Државјанството е македонско/граѓанин на Република Северна Македонија. Во личните документи и патни исправи на граѓаните, државјанството се пишува на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а на граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, се пишува на македонски јазик и неговото писмо и на јазикот и неговото писмо на тој јазик во сите закони.

  Постојните официјални документи и материјали на јавната администрација за меѓународна употреба и документите за внатрешна употреба кои може да се користат надвор од државата, треба да се усогласат најдоцна во рок од пет години.

  Усогласувањето на документите и материјалите наменети исклучиво за внатрешна употреба ќе започне со отворањето на секое поглавје од релевантното поле во преговорите со Европската Унија, а ќе заврши најдоцна во рок од пет години од отворањето на поглавјето.

  Latest Posts

  АКТУЕЛНО

  Stay in touch

  To be updated with all the latest news, offers and special announcements.