Група научници од Институтот за интелектуални сајбер-системи при Националниот истражувачки нуклеарен универзитет – МИФИ развија систем за континуирана автентикација на корисниците на мобилни уреди базиран на бихевиористичка биометрија. Резултатите од студијата се претставени на неколку меѓународни конференции, соопшти прес-службата на Универзитетот за „РИА новости“.

Сега еден од најпопуларните мобилни безбедносни системи е автентикација базирана на лозинка. Но, ова е непријатно за корисниците бидејќи тие постојано се принудени да внесуваат дигитален или графички клуч.

Алтернативата е автентикација со отпечаток, што исто така има големи недостатоци: хакери, користење штетни апликации кои може да ги копираат отпечатоците, дури може да додаваат свои и на тој начин да го блокираат уредот.

Предноста на методот што се нуди од специјалистите од MИФИ е континуирана заштита од неовластено користење на уредот, без дополнителни активности од страна на корисникот.

Бихевиористичката биометрија е метод што овозможува да се набљудуваат параметрите карактеристични за човекот при работа со уредот, како и да се утврди кој го користи паметниот телефон, сопственикот или друго лице. Факт е дека стилот на ракување со телефонот кај секој од корисниците е различен и неповторлив – луѓето поинаку го држат, комуницираат со допир преку прстите. Токму за овие карактеристики специјалистите од МИФИ велат дека треба да се следат.

Таквиот систем за автентикација е лесен, со тоа што за разлика од лозинките или отпечатоците од прстите, биометриските карактеристики не може да се изгубат, копираат, украдат или да се фалсификуваат. Благодарение на ова се постигнува високо ниво на заштита на уредот од неовластено користење.

Технологијата може да ги заинтересира развивачите на мобилни апликации, каде што се бара постојана автентикација на корисникот, на пример, банкарство или корпоративни апликации.