Можеби е посесивен и несигурен ако…

… Секогаш ве допира. Мажите кои не се задоволни со себе, можат да бидат напорни, а константно допирање на вашата рака, рамо или грб е потсвесен сигнал дека се обидува да ве „прегрне“.

Тој можеби сака да контролира ако…

…Во твојот личен простор дојде непоканет. Мажите кои сакаат контрола имаат тенденција да бидат гласни и прават големи движења со телото за да укажат дека тие го водат главниот збор (барем во своите глави).

Можеби е себичен ако…

…Оди пред вас. Мажите кои тоа го прават потсвесно сугерираат дека очекуваат да држите чекор со нив.

Обрнете внимание на знаците на самодопаѓање, како што се често поправањето на косата или ако скришно се гледаат во огледало.

Исто така, чувајте се од мажите кои често повторуваат „јас“ – тоа е знак дека тој е број 1. на неговиот список на приоритети.

Тој можеби е тип на љубоморен маж ако….

…Често нападно гледа во вас. Сретнувањето на погледот е една работа, но посесивните мажи воспоставуваат контаткт со очите, кој е малку поинтензивен. Ова е знак дека потсвено чувствува како да му припаѓате.