И мажите и жените на работа чувствуваат помалку стрес отколку дома, а ефектот е поизразен кај припадничките на понежниот пол кои работат повеќе домашни работи.

Домот често се нарекува оаза и засолниште од стрес, меѓутоа нова студија на американскиот Пен Стејт Универзиет утврдила дека за мнозинстовот луѓе дома им е постресно отколку на работа.

Во студиијата научниците ги мерел нивоата на хормонот за стрес кортизол во крвта на испитаниците од машки и женски пол од сите социјални слоеви па откриле дека по правило луѓето имаат значително пониско ниво на стрес на работа отколку дома.

Мерењата била правени во работни денови и за време на викенди, а потоа испитаниците пополнувале прашалник за тоа како се чувствуваат.

Иако и мажите се под помал стрес на работа, научниците заклучиле дека тој ефект е многу посилен кај жените, бидејќи работа за многу од нив претставува одмор од домашните обврски.

„Иако мажите дома денес работата многу повеќе од порано, жените и понатаму ја презeмаат поголемата работа, а самото размислување за тоа предизвикува стрес“, вели Сара Дамаске, која го воделе ова истражување.