Несомнено жените повеќе зборуваат од мажите. Овие пак можат да ги трпат, но до одредени граници, сè додека не слушнат некоја од следниве десет реченици, кои практично ги излудуваат и ги вадат од такт.

1. Зарем веќе си готов!?
2. Сaкав само да си лежиме заедно.
3. Тоа е тоа!?
4. Бившиот знаеше да….
5. Првпат ми е…
6. Маж ми е дома!
7. Не можеш само да ме држиш!?
8. Читав во списание дека мажите сакаат кога жените им го допираат анусот.
9. Нема врска, може да му се случи на секого.
10. ‘Рчење.